Som Formació online

Màrqueting management

Inici

12

Febrer

2020

Final

15

Maig

2020

Hores

80

590€
Inscripció

Objectius del curs

Adquirir coneixements sobre el maneig de les polítiques de màrqueting i la seva adequada utilització per a la satisfacció dels clients i per a la maximització del benefici empresarial.

Definir l'estratègia empresarial des del prisma del mercat, principal font de beneficis per a l'empresa. Conèixer els productes i la seva classificació, el cicle de vida dels mateixos i la fixació de preus a l'hora de competir amb la resta d'empreses.

Adquirir coneixements de mercat, diferenciació, segmentació, posicionament i imatge als treballadors, perquè puguin utilitzar-los en les tasques de gestió de màrqueting i les diferents possibilitats quantitatives i qualitatives d'investigació de mercats. Conèixer tècniques com la promoció de vendes, el punt de venda, la publicitat i les relacions públiques per facilitar l'entrada i manteniment en el mercat.


Dirigit a

Directius. Per Directors / es Generals, CEO 's, Gerents, Directors / es Comercials i de Vendes, Brand Mangers o Export Managers que necessiten incorporar els coneixements i instruments del màrqueting per esdevenir hàbils estrategs capaços de conduir a les seves organitzacions a l'èxit i l'excel·lència empresarial.


Càrrecs intermedis. Product Managers, Community Managers, Supervisors de Vendes o Business Develpment Mgers. que volen ampliar els seus coneixements per projectar la seva carrera professional fins a posicions estratègiques, dotant-se d'eines d'investigació, anàlisi, planificació i comunicació que els ajudin a desenvolupar qualitativament les seves responsabilitats diàries.


Comercials. Delegats de Zona, Comercials, Venedors de Lineal o Key Accounts que necessiten ampliar el camp d'anàlisi i visió comercial per fer créixer les seves respectives zones o canals gràcies a comprendre millor les dinàmiques del mercat, no sempre centrades en factors reconegudament claus, com el preu i el servei.


Contingut

Mòdul I: Màrqueting per a pimes:

UD1. El Màrqueting. 1.1. Introducció. 1.2. Principis i fonaments del Màrqueting. 1.3. Conceptes del Màrqueting. 1.4. Desenvolupament del Màrqueting.

UD2. Determinants del Màrqueting. 2.1. Introducció. 2.2. El consumidor. 2.3. El comprador. 2.4. La demanda. 2.5. El mercat. 2.6. La competència. 2.7. L'empresa. 2.8. El marc Socioeconòmic, el marc Polític-Legal, la Conjuntura.  

UD3. Instruments del màrqueting I. 3.1. Introducció. 3.2. El producte. 3.3. El preu.

UD4. Instruments del Màrqueting II. 4.1. La promoció. 4.2. El punt de venda. 4.3. La distribució. 4.4. La comunicació.

UD5. La direcció de Màrqueting. 5.1. Introducció. 5.2. La direcció estratègica de mercat. 5.3. Planificació estratègica.

UD6. Implantació dels plans operatius i revisió i control dels resultats. 6.1. Implantació dels plans d'operació. 6.2. Revisió i control de resultats.

Mòdul II: La publicitat aplicada a la petita i mitjana empresa:

UD1. Introducció 1.1. El màrqueting: concepte i determinants. 1.2. Instruments del màrqueting. 1.3. La direcció del màrqueting. 1.4. Plans operatius

UD2. La segmentació 2.1. Concepte. 2.2. Models i nivells de segmentació. 2.3. Classificació de clients

UD3. La segmentació de mercats industrials 3.1. Introducció. 3.2. Identificació dels mercats industrials. 3.3. Mètodes de segmentació. 3.4. Avaluació de la situació competitiva de l'empresa

UD4. El posicionament. 4.1. Concepte. 4.2. Factors de determinants del posicionament. 4.3. Posicionament de producte i posicionament de consumidor. 4.4. La diferenciació

UD5. De l'posicionament a la idea venedora 5.1. Tipus de posicionament. 5.2. El programa de creació. 5.3. La idea venedora

UD6. La campanya de publicitat. 6.1. El brief. 6.2. El briefing. 6.3. La USP i la Copy Strategy 6.4. investigació publicitària

UD7. Missatge publicitari. 7.1. La decisió del pressupost publicitari. 7.2. La decisió del missatge

UD8. Mitjans per comunicar el missatge. 8.1. Elecció del mitjà publicitari. 8.2. Elecció dels suports dins del medi. 8.3. La decisió del temps d'emissió i el lloc geogràfic. 8.4. El màrqueting directe: concepte i tipus. 8.5. El màrqueting directe: El mailing i el telèfon 8.6. El màrqueting directe: Publicitat directa

Aquest curs consta de 14 activitats didàctiques, 2 proves d'avaluació global, 8 vídeos de professorat, 1 cas pràctic i 2 continguts interactius com a suport a la formació.


Perfil dels ponents

Xavier Folguera

Consultor especialitzat en l'àmbit del màrqueting i comunicació integral, amb àmplia experiència en màrqueting digital.


Inici

12

Febrer

2020

Final

15

Maig

2020

Hores

80

590 €
Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

977 33 80 80

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar


Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 977 33 80 80

Email: formacio@cambrareus.org